Üroloji (Bevliye)

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen bilim dalıdır. Tıbbın bu bilim dalı hem idrar yollarını(böbrek üreter mesane prostat üretra) ve erkek genital sistemini(penis testis skrotum) ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi ürogenital sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de ürogenital sistemin cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar.

Pediatrik üroloji :
Çocuk böbrek üreter mesane penis testis ve skrotum hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Kadın üroloji :
Kadın üriner sistem ve işeme bozuklukları ile birlikte kadın cinsel fonksiyon bozuklarının tanı tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Androloji :
Erkek Cinsel Sağlığı, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları(erken Boşalma, sertleşme Sorunları) İnfertilite, Genital sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Üroonkoloji :
Böbrek Üreter Mesane Prostat Penis ve Testis Tümörlerininm tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Nöroüroloji :
Kadın, erkek ve çocukların işeme bozukluklarının(Enürezis, Aşırı aktif mesane, stres inkontinans, İnkontinans) tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Endoüroloji ve taş hastalıkları :
Böbrek Üreter Mesane ve Üretra ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılır.

Hastanemizde :

  • Açık ve Endoskopik böbrek üreter mesane taş ameliyatları
  • Açık ve Endoskopik prostat ve mesane ameliyatları
  • Endoskopik üretra darlık ameliyatları
  • Skrotum testis ve penis ameliyatları 
  • Sistoskopi
  • Sünnet yapılmaktadır
  • Plazmakinetik yöntemle prostat ve mesane ameliyatları
Randevu Planla