Burun estetiği : Burun boyutlarının küçültülmesi burun ucunun kaldırılması eğriliğinin düzeltilmesi için burun ameliyatı ya da rinoplasti yapılabilir. Burun ameliyatı ile burnun boyutları küçültülebilir, burnun uç kısmı sırt kısmının şekli değiştirilebilir, burun delikleri daraltılabilir veya üst dudak ile arasındaki açıyı değiştirilebilir, ucunu kaldırabilir, kemik çıkıntılar alınarak şekli düzeltilebilir ya da kırık sonucunda çöken ya da küçülen kemikler düzeltilerek büyütülebilir. Burun estetiği sırasında, burun tıkanıklığı yapan deviasyonlar, nefes tıkanıklıkları düzeltilebilir. Burun ameliyatı fizik görünüşünüzü değiştirerek kendinize olan güveninizi arttırabilir, fakat size ideal görünümü vermesi mümkün olmayabilir veya diğer insanların size daha farklı davranmasına yol açmayabilir.
 
Burun : Burunda nefes alıp vermeyi engelleyen en önemli neden septum denilen burun bölmesindeki eğriliktir. Hastanemizde deviasyon ameliyatı rijit optikler yardımıyla yüksek başarı oranı ile rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Türbinektomi : Burun etlerinin alınması genelde nefes alıp vermeyi engellemeyen alt burun etleri allerji, hava kirliliği, sigara gibi nedenlerle genişleyip büyürler. Burun tıkanıklığına neden olan hastalanmış burun etleri, endoskopik yöntemle alınırlar.

Polipektomi : Burunda mukozal allerjiye bağlı olarak ortaya çıkan şeffaf, sarımsı-beyaz, yumuşak, üzüm salkımını andıran selim oluşumlardır. Lokal ya da genel anestezi altında endoskopik ameliyatla polipler çıkartılırlar. Eğer hastada allerjik bünye varsa çok iyi temizlenseler bile tekrarlama eğilimi gösterirler.

Sinüs : Uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kronik sinuzit vakalarına cerrahi yaklaşım önerilir. Sinüs kanallarındaki ve burun boşluklarındaki daralma ve tıkanıklıklar günümüzde “ endoskopik yöntemle” ortadan kaldırılarak fizyolojiye uygun sinüs havalanması ve drenajı sağlanır. Sağlam hiçbir dokusuna zarar vermeden sadece hastalığa neden olan lezyonların çıkartılıp hücrelerin temizlendiği FESS ( Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi) ile artık kronik sinüzit vakalarının % 90’ a yakını tedavi edilmektedir.

Boğaz : Büyümüş geniz etleri orta kulakla boğazın arka kısmını birleştiren östaki borusunu tıkayarak orta kulağın sıvı ile dolmasına ve dolayısıyla işitme kaybına neden olur. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarında burun tıkanıklığına bağlı sinüzit ağızdan nefes alıp verme şiddetli horlamalarda sık tekrarlayan ses telleri enfeksiyonlarında geniz eti alınmalıdır. Ameliyat kısa süreli genel anestezi altında gerçekleştirilir. Basit ve sorunsuz riski az olan bir ameliyattır.

Ventilasyon tüpü : Orta kulak östaki borusu vasıtasıyla genize bağlanmıştır. Orta kulak basıncını atmosfer basıncıyla eşit hale getirmeye yarayan bu boru, çocuklarda genellikle geniz etinin aşırı büyümesine bağlı olarak tıkanır. Ortakulaktaki oluşan negatif basıncın etkisiyle mukozalardan sıvı ifrazatı olur ve bu sık tekrarlayan otit ataklarına , işitme kaybına yol açar. Bu durumda orta kulak basıncını eşitlemek için ventilasyon tüpleri kulak zarı üzerine yerleştirilir. Bu tüpler 5-6 ay sonra kendiliğinden kulak zarı tarafında dışarıya atılırlar.

Tonsillektomi : Bademcikler arka ağız boşluğunun her iki yanında bulunan bir lenf bezidir. Yılda beş kereden fazla tonsillit atakları, bademcikler arkasında abse, nefes alıp vermeyi engelleyecek kadar büyük bademcikler, kötü ağız kokusu, beta hemolitik streptekok enfeksiyonuna bağlı( beta mikrobu) akut eklem romatizması, böbrek iltihabı, kalp romatizması gibi komlikasyonlar durumunda bademcikler koruma özelliklerini kaybetmiş vücuda zararlı hale gelmişlerdir. Bu durumda bademcik ameliyatına kara vermek gerekir. Ayrıca valdeyer halkası denilen boğazdaki diğer lenf bezleri de koruma görevini rahatlıkla yerine getirebilirler. Tonsillektomi ameliyatı her yaşta ve her mevsimde yapılabilir. Yalnızca üç yaşından küçük çocuklarda daha iyi ve dikkatli klinik muayene gerekmektedir.

Horlama ameliyatı : Bademcik ve etrafındaki dokuların aşırı büyümesi ve gevşemesi sonucunda farenks denilen boğazı oluşturan duvar ile dil arkası arasındaki mesafe daralır ve uykuda gevşeyen bu dokuların hava geçişiyle titremesi sonucunda horlamayı oluşturan ses ortaya çıkar. Özellikle uyku testi ile gece boyunca horlamaya bağlı oluşan uyku bölünmeleri miktarı tespit edildikten sonra UPPP ameliyatı ile gevşeyen dokularla birlikte bademcikler çıkartılarak dil arkası ile boğaz duvarı arasındaki mesafe genişletilir.

Kulak : Delik kulak zarı cerrahisi (Miringoplasti) : Genellikle travma yada enfeksiyon nedeniyle kulak zarı üzerinde bir delik oluşabilir. 3-4 hafta içinde kendiliğinden kapanmayan delik genel anestezi altında miringopasti denen ameliyat ile kapatılmaya çalışılır. Kulak kepçesine yakın bir adalenin zarı alınarak delik olan kulak zarı yamanır.

Kronik orta kulak iltihabı cerrahisi : İşitme kaybı, kulakta akıntı ve zaman zaman oluşan kulak ağrısıyla karakterize kronik orta kulak iltihabı ilaç tedavisine cevap vermiyorsa genel anestezi altında ve mikroskop kullanılarak ameliyat edilir.Orta kulaktaki tüm iltihap hücreleri temizlenir. Kulak kemikçiklerinde (çekiç, örs, özengi) bir erime varsa kemik zincirde bir montaj gerçekleştirilir. Aynı zamanda delik olan kulak zarı da yamanır.

Randevu Planla