Kardiyoloji

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunudur. Hastalığa sebep olacak risk faktörlerini bilmek ve bunlara yönelik gerekli tedavileri başlamak ve böylece hastalığı önlemek birinci amaç olmalıdır. Ayrıca hastalık belirtileri başladıktan sonra gerekli tetkiklerle tanıyı doğrulamak ve en uygun tedaviye en erken dönemde başlamak son derece önemlidir. Hastanemiz kardiyoloji ünitesi halkımızın kalp sağlığını korumak ve erişkin yaş grubundaki hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere çalışmaktadır.

Kardiyoloji Ünitesinde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar :

 • Hipertansiyon
 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetersizliği
 • Ritim bozuklukları
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Hiperlipidemi

Ünitenin kullanımında olan teknik olanakları :

 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi
 • Ekg Holter
 • Tansiyon Holter
 • Eforlu Elektrokardiyografi
Randevu Planla