Çevre Sağlığı Politikamız

Çevre Sağlığı Politikamız

Doğal kaynakların korunması, Enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılmasıdır.

Mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması sağlanır.

Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Randevu Planla