Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,

İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması, Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,

Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Randevu Planla